TARİHÇE

TARİHÇE

TarihiAnlar
1978

Esan, seramik fabrikalarına hammadde temini amacı ile kuruldu.

TarihiAnlar
1979

Türkiye’nin ilk Kil Zenginleştirme Tesisi kuruldu.

TarihiAnlar
1985

Türkiye’nin ilk Feldspat Flotasyon Tesisi kuruldu.

TarihiAnlar
2004

Ukrayna ofisi açıldı.

TarihiAnlar
2005

Esan İtalya kuruldu.

TarihiAnlar
2006

Çin ofisi açıldı.

TarihiAnlar
2008

Bozüyük’te Bentonit tesisi kuruldu.

TarihiAnlar
2009

Balya Kurşun ve Çinko İşletmesinin açılması ile metalik madenler sektörüne girildi.

TarihiAnlar
2011

Kosova ofisi açıldı.

TarihiAnlar
2016

Portekiz’de Esanmet kuruldu.

TarihiAnlar
2017

İnlice İşletmesi faaliyete başladı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun doğal kaynaklar şirketi olan Esan, Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve metalik mineral üretici ve ihracatçılarından biridir. Esan, seramik sektörünün yüksek kalite hammadde ihtiyacını karşılamak için 1978 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne yolculuğunda Türkiye’nin önde gelen endüstriyel mineral ve metalik maden üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olmuştur.

1978 yılından beri birçok ilke imza atan Esan, 1979’da Türkiye’deki ilk kil zenginleştirme tesisini kurduktan sonra 1985 yılında da Türkiye’nin ilk feldspat flotasyon tesisinin kuruluşuna imza atmıştır. 2009 yılına kadar camdan teknolojiye modern yaşamın vazgeçilmezi birçok ürünün kaynağı olan feldspat, kuvars, kil, bentonit ve kaolen başta olmak üzere endüstriyel hammaddelerin üretimini gerçekleştiren Esan, yeniliklerine Balıkesir Balya’da kurşun ve çinko madeninin açılması ile metalik maden sektörüyle devam etmiştir. 2021 yılında, Türkiye'nin kurşun ihracatının yüzde 52'sini ve çinko ihracatının yüzde 9’unu tek başına sağlayan Balya kurşun ve çinko madeni, Esan’ı Türkiye'nin kurşun ihracatında ön saflara taşımış ve önde gelen çinko ihracatçıları arasında konumlandırmıştır.

Uzun yıllar hammadde sağlarken en iyi kalite ve verimliliği hedefleyen Esan, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla hem yeni madenler aramakta hem de mevcut ürün ve süreçlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Esan, Dünya’da sayılı firma tarafından üretilen nanokil ile ilgili de çalışmalar yapmış ve mineralin yanmazlık, mekanik mukavemet, gaz geçirgenliği ve antibakteriyellik özelliklerini iyileştirerek Türkiye’de endüstriyel ölçekte nanokil üreten ilk kuruluş olmuştur.

40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Esan yurt dışındaki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla İtalya’da Esan Italia Minerals şirketini kurmuş, Ukrayna ve Çin’de temsilcilik ofislerini faaliyete geçirmiştir. Esan'ın yurt dışındaki gelişimi 2019 itibarıyla Kazakistan’daki arama faaliyetleriyle devam etmektedir.

Esan doğal kaynakları insana, çevreye, geleceğe duyarlı şekilde aramak, üretmek ve değerini artırarak dünyaya sunmak amacında olan bir kuruluştur.

Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile gerek çalışan gerekse toplum sağlığına azami önem gösteren Esan, faaliyette bulunduğu bölgelerde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yerel toplumların sürdürülebilir şekilde kalkınması amacıyla yerel istihdam ve satın alma politikaları, bölgedeki iş gücüne eğitimler yoluyla nitelikli eleman özelliği kazandırılması ve iş gücümüz dışında kalan bireylerinin de kalkınmasına destek olmak amacıyla toplumsal fayda sağlayacak girişim, sponsorluk ve bağışlar gibi kısa ve uzun vadeli projeler yürütmektedir. Esan’ın sürdürülebilirlik yolundaki bir diğer politikası ise faaliyetlerinin çevre ve komşular üzerindeki etkilerini minimize etmektir. Bu amaçla kapsamlı çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimi çalışmaları, enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı için akıllı çözümler, toz kontrol sistemleri gibi proaktif yaklaşımlar, planlı terk ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Sürdürülebilir bir çevreyi sorumluluklarının merkezinde tutan Esan, karbon salınımının azaltılması amacıyla enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması yolunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Güllük stok sahasının enerji ihtiyacını karşılamak üzere bölgedeki en yüksek kurulu güce sahip çatı üzeri lisanssız güneş enerjisi santralini, Eskişehir Çifteler’deki tesiste ise Türkiye'nin öz tüketim amaçlı en büyük güneş enerjisi santralini kurmuştur. İki tesisteki güneş enerjisi santralleri ile yılda yaklaşık 2 milyon tondan fazla karbon salınımın engellenmesi öngörülmektedir. Böylece, tesis için gerekli tüm elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir yöntemlerle sağlayarak, yeni nesil anlayışla üretim çalışmalarını sürdürmektedir.
İşini dünya standartlarında yapmanın ve daha ileriye taşımanın gerekliliğine inanan Esan, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 17025 Laboratuvarlar Akreditasyonu Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.