İNSAN KAYNAKLARI

ESAN ÇALIŞANI OLMAK

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Sürdürülebilir çalışan bağlılığını sağlayarak dinamik ve müşteri odaklı bir insan kaynakları takımı ile en iyi insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştiren, sektöründe en çok tercih edilen kuruluş olmak.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

En mükemmel insan kaynağına ulaşmak.

  • Adil, insan odaklı ve şeffaf insan kaynakları uygulamalarımızla tüm çalışanlarımız için katma değer yaratmak.
  • Kuruluşumuzun sürekli başarısında en önemli etken olduğuna inandığımız çalışan bağlılığının devamlılığını sağlamak.
  • Dinamik ve yenilikçi bir kurum kültürü oluşturmak.


Geleceği Birlikte Oluşturuyoruz

Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı; kuruluşumuza eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, Topluluk değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan işe alım araçları kullanılır.

İNSAN KAYNAKLARI
İş ve Staj Başvurularınız İçin
www.eczacibasikariyer.com.tr
SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİMİZ

Çalışan İhtiyacını Belirleme

KariyerSureci

Başvuruları Toplama

KariyerSureci

Özgeçmiş İnceleme

KariyerSureci

İşe Alım Araçlarını Uygulama

KariyerSureci

Kapsamlı Görüşme

KariyerSureci

Değerlendirme Merkezi

KariyerSureci

Referans Araştırması

KariyerSureci

Teklif

KariyerSureci

İşe Başlatma

KariyerSureci

Oryantasyon

KariyerSureci
ESAN ÇALIŞANLARI

BURHAN SOYLU - DIŞ SATIM YÖNETİCİSİ

Esan’da çalışmak, sektöründe öncü ve 40 yıllık tecrübesi olan bir kuruluşta çalışmak demek. Esan’ın sektöründeki geniş tecrübesinden yaptığım işin her alanında faydalanıyorum. Metalik madenler yurt dışı satış görevimde, global gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyorum. Sürekli öğrenmek ve güncel kalmak işimizin doğasında var. Dünyanın lider madencilik ve ticaret firmaları ile devamlı irtibat halinde kalarak pazarı daha geniş bir çerçeveden değerlendirme imkanı buluyorum. Bu anlamda yaptığım işin dinamik yapısı ve yeni yatırımlara her daim açık olması beni gerçekten heyecanlandırıyor.
BURHAN SOYLU
ORGANİZASYONEL GELİŞİM

Performans Yönetimi
Performans Yönetimi Sistemi; kuruluş hedefleriyle bireysel hedefleri bütünleştirerek bireylerin yarattığı değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim aracıdır. Performans yönetiminin temel amacı; performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesidir.
Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri
Çalışanlar için; her yetkinlik ve performans değerlendirme dönemi sonrası gelişim planlarının oluşturulması esastır. Gelişim planı kuruluşun, ekibin ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Gelişim aktiviteleri içerik ve kapsamlarına bağlı olarak kuruluş bünyesinde veya Topluluk genelinde gerçekleştirilir. Programlar kuruluş katılımcılarına özel planlanabileceği gibi tüm Topluluk çalışanlarına karma olarak da düzenlenebilir.