Çerez Aydınlatma Metni

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni 
İşbu Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eczacıbaşı Holding Anonim Şirketi ("Eczacıbaşı"/"Şirket") tarafından hazırlanmıştır.  Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir. 

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyaları olup web sitesinin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.  

 

Kanun uyarınca, www………….   (“İnternet Sitesi”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler 
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. 

Zorunlu Çerezler 
Zorunlu çerezler, İnternet Sitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanmaktayız.    

İşlevsellik Çerezleri 
İşlevsellik çerezleri, İnternet Sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız. 

Performans ve Analitik Çerezleri 
Performans çerezleri, İnternet Sitesini görüntüleyen kişi sayısı ile İnternet Site trafiğini takip ve analiz edilmesini sağlar. Bu çerezler sayesinde İnternet Sitesi üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve İnternet Sitesinin trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız. 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri 
Bu çerezler İnternet Sitesi kullanıcılarına ilgi alanlarına yakın olan içerikleri ve kampanyaları sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız. 

İnternet Sitesinde Kullanılan ​​Çerezler Çeşitleri 
Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet Sitesinde üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 

 

Zorunlu Çerezler 

Çerez Adı 

Sağlayıcı         

Kullanım amacı 

Kullanım Süresi 

Net_SessionId 

Eczacıbaşı 

Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 

Oturum süresince 

Consent 

Eczacıbaşı 

Çerez kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 

1 Yıl 

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

 

İşlevsellik Çerezleri 

Çerez Adı 

Sağlayıcı  

Kullanım amacı 

Kullanım Süresi 

v1.0/stores/mavi/products/.. 

  

Perzonalization 

 

Oturum 

insdrPushCookieStatus 

  

Insider 

 

__unam 

Sharethis 

 

272 

Kullanıcı Konumu 

Insider 

 

ins-.. 

Insider 

 

Kalıcı 

SpUID 

Insider 

 

Kalıcı 

shopKrowdCookie 

Perzonalization 

 

365 

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

 

Performans ve Analitik Çerezleri 

Çerez Adı 

Sağlayıcı  

Kullanım amacı 

Kullanım Süresi 

_ga 

Google 

Ziyaretçi sayısını, oturum bilgisini ve sitenin analizi için kullanılır. 

2 yıl 

_gid 

Google 

Sayfa görüntülenme sayısının belirlenmesi ve takip edilmesi için kullanılır. 

1 gün 

_gat 

Google 

Site trafiğinin yönetilmesi için kullanılır. 

1 dakika 

_gat_im 

Google 

Site trafiğinin yönetilmesi için kullanılır. 

1 dakika 

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri 

Çerez Adı 

Sağlayıcı  

Kullanım amacı 

Kullanım Süresi 

test_cookie 

.doubleclick.net 

Ziyaretçi tarayıcısının çerez yüklenmesine uyumlu olup olmadığının tespiti için kullanılır. 

15 dakika 

YSC 

YouTube 

Sitede gömülü videoların izlenme sayılarının tespiti için kullanılır.  

Oturum süresince 

VISITPR_INFO1_LIVE 

YouTube 

Sitede gömülü Youtube videolarına ilişkin kullanıcı tercihlerinin hatırlanması için kullanılır. 

6 ay 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, açık rızanızın varlığı halinde reklam/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, İnternet Sitesi’nin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme  amaçlarıyla yurt dışında mukim Google Inc., …………… 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.     

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz  
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.  

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları 
Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, İnternet Sitesi’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler'in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak tarayıcı üzerinden bazı çerezlerin kapatılması halinde İnternet Sitesi’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 

  İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:   

 

Adobe Analytics 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser 

Google Adwords  

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

MozillaFirefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari: 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

İlgili Kişilerin Talepleri 
İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde  uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.  

 

Veri Sorumlusu:  

E-posta:  

Kep Adresi:  

Adres:  

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken http://www.eczacibasi.com.tr/tr/kvk adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’ndan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.