MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Esan olarak, arama ve sondaj hizmetlerinde de birikimimiz ile danışmanlık hizmetleri sunmakta ve diğer kurumlar adına arama ve sondaj faaliyetleri yürütmekteyiz.

 

Ruhsat ve İzin Süreçleri:

 • Ruhsat ve İzin Süreçlerinde Danışmanlık Hizmeti

 

Arama Faaliyetleri:

 • Endsütriyel Hammaddeler, Enerji Hammaddeleri ve Metalik Maden Arama Faaliyetleri
 • Detay Jeolojik ve Yapısal Haritalama
 • Yüzey Kayaç, Toprak, Dere Kumu, Kanal ve Yarma Numuneleme

 

Haritacılık Hizmetleri:

   DRONE, GPS, Total Station ve Lidar ile;

 • Halihazır Harita Yapımı
 • Kazı/Dolgu Hacim Ölçüm ve Hesapları
 • İmalat ve Teknik Rapor Haritaları
 • Ocak ve Tesis 3D Modelleme

 

Jeofizik Çalışmalar:

 • Gravimetrik Yöntem
 • Manyetik Yöntem
 • Elektrik Yöntem (Özdirenç-IP)
 • Kuyu İçi Jeofizik
 • Sondaj Faaliyetleri
 • Uluslararası standartlara göre detay litolojik loglama, RMU log ve numuneleme çalışmaları
 • Kaynak/Rezerv Sondajları
 • Jeoteknik Sondajlar
 • Hidrojeolojik Sondajlar
 • Gaz Sondajları
 • Yerinde Yanma Sondajları
 • Kaynak/Rezerv Tahmini
 • Uluslararası Standartlara (NI43-101, JORC..) göre Kaynak / Rezerv Modelleme ve Raporlama
AR-GE

AR-GE

Esan, uluslararası standartlarda danışılan olma hedefine uygun olarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine son derece önem vermektedir. Bu nedenle gerek mevcut bilgi birikimi, tecrübe ve altyapısı ile sektörel ve teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip edip, hızlıca adapte olarak, ürün geliştirmeye ve teknik çözümler üretmeye odaklanmıştır.

Proje portföyü sayesinde elde ettiği bilgi birikimiyle proje danışmanlığı yaparak, inovatif ve yaratıcı projelere öncülük etmeyi amaçlamakta ve günümüz ve gelecek pazarlarına hizmet vermektedir.

1 Kasım 2019 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi olarak ArGe Merkezi ilan edilerek, faaliyetlerine devam eden ArGe biriminde 2022 yılı itibariyle aktif proje sayısı 45 alt kırılım ile 10 ana proje ile devam etmektedir.

2020 yılı itibariyle kurumumuz bünyesinde ilk kez patent başvuruları başlatılmış olup, toplam 7 adet başvuru yapılmıştır.

ArGe Merkezi personel sayısı 24 kişi olup, iş birlikleri ile öğrenme ve minerallerin potansiyel kullanım alanları için ekosistem oluşturma açısından çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Üniversite ve sanayi iş birliklerine her zaman açık olan ArGe Merkezi, sürdürülebilir madencilik anlayışı ile geleceğin minerallerine ve proseslerine odaklanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

2019

ArGe Merkezi Kuruluşu

4

Patent Başvurusu

27

ArGe Çalışanı

15

Ana Proje

4

Üniversite İşbirliği

25

Sanayi İşbirliği

AR-GE

DETAYLI BİLGİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME

Esan, cevher hazırlama ve zenginleştirme alanında sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli bir gelişim hedeflemektedir. Bunu yaparken çok farklı cevher kaynaklarıyla çalışmaktadır.

Yeni projeler ve cevher tipleriyle bilgi birikiminin ve tecrübenin geliştirilmesiyle beraber, sektör içi iş birliği çalışmalarıyla da rezerv değerlendirme projeleri yürütmektedir.

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME

DETAYLI BİLGİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN