MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Esan olarak, arama ve sondaj hizmetlerinde de birikimimiz ile danışmanlık hizmetleri sunmakta ve diğer kurumlar adına arama ve sondaj faaliyetleri yürütmekteyiz.

 

Ruhsat ve İzin Süreçleri:

 • Ruhsat ve İzin Süreçlerinde Danışmanlık Hizmeti

 

Arama Faaliyetleri:

 • Endsütriyel Hammaddeler, Enerji Hammaddeleri ve Metalik Maden Arama Faaliyetleri
 • Detay Jeolojik ve Yapısal Haritalama
 • Yüzey Kayaç, Toprak, Dere Kumu, Kanal ve Yarma Numuneleme

 

Haritacılık Hizmetleri:

   DRONE, GPS, Total Station ve Lidar ile;

 • Halihazır Harita Yapımı
 • Kazı/Dolgu Hacim Ölçüm ve Hesapları
 • İmalat ve Teknik Rapor Haritaları
 • Ocak ve Tesis 3D Modelleme

 

Jeofizik Çalışmalar:

 • Gravimetrik Yöntem
 • Manyetik Yöntem
 • Elektrik Yöntem (Özdirenç-IP)
 • Kuyu İçi Jeofizik
 • Sondaj Faaliyetleri
 • Uluslararası standartlara göre detay litolojik loglama, RMU log ve numuneleme çalışmaları
 • Kaynak/Rezerv Sondajları
 • Jeoteknik Sondajlar
 • Hidrojeolojik Sondajlar
 • Gaz Sondajları
 • Yerinde Yanma Sondajları
 • Kaynak/Rezerv Tahmini
 • Uluslararası Standartlara (NI43-101, JORC..) göre Kaynak / Rezerv Modelleme ve Raporlama