ARAMA

ARAMA

Farklı coğrafyalardaki arama faaliyetlerimizi uluslararası standartlarda sürdürerek, düşünülmeyenin ve yapılmayanın peşinde dünya standartlarında keşiflere imza atmak için çalışıyoruz.
 Coğrafi Bilgi Sistemleri Portali

Standart Operasyonel Prosedürler doğrultusunda Jeoveritabanımızı geliştirirken; Esan Coğrafi Bilgi Sistemleri Portalimiz ile sahadan arazi verilerini eş zamanlı toplayarak, Jeobilimsel veri yönetimi uygulamalarıyla birlikte teknoloji çağındaki gelişmeleri takip etmekle kalmıyor, sektöre de öncülük ediyoruz.