ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLETİŞİM SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ESAN” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [https://www.esan.com.tr/tr/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi] adresinde yer alan ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirketimiz tarafından; kişisel verileriniz, talep, şikayet, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla(“Amaçlar”) Şirket tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, fiziki ortamda elden ve elektronik ortamda internet sitesi, telefonla, e-mail, faks kanallarından bizimle temas kurmanız ile Şirket’imizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [https://www.esan.com.tr/tr/sozlesmeler/veri-sahibi-basvuru-formu] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.