SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Esan olarak biz, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini korumak için:

  • Paydaşlarımızla sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, katkı, iletişim, sağduyuya dayanan ilişkiler kurarız.
  • Çalışanlarımızın mutluluk, bağlılık, gelişimi ve iş - özel hayat dengesini gözetiriz.
  • Faaliyetlerimizin etkilerini ilk karar aşamasından itibaren insan, çevre, gelecek üçgeninde bütünsel değerlendiririz.
  • Minimum etki yaklaşımı ile çevre yönetimi yaparız.
  • Toplumların kültürünü, alışkanlıklarını, değerlerini benimser, saygı duyar; toplumsal gelişime katkı sağlarız.
  • Karlı büyüme ve verimlilik için uzmanlığımızı kullanır, sürekli iyileştirme için denetler, yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla gelişir ve geliştiririz.