UYUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

UYUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

Esan’da, uygulamalarımızı tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız için temel insan haklarını referans alarak geliştirir, işlerin sürekliliğini sağlamayı hedefleriz. Bu doğrultuda;

  • Yasalara ve etik kurallara uyarız. İş Kanunu ve iş ahlakı ilkelerini sıkı sıkıya takip eder, çalışanlarımızın bu konularda bilinçlenmesi ve bunlara uygun hareket etmesi için bilgilendirmelerde bulunuruz.
  • 18 yaşından küçük tüm bireylerin çocuk olduğunu kabul eder, hiçbir koşulda çocukların Esan çatısı altında çalıştırılmayacağını taahhüt ederiz.
  • İş ortamında tüm çalışanlarımız için gerekli güvenlik önlemlerini alır, İSG uygulamalarımız ile riskleri azaltmaya ve kontrol altında tutmaya çalışırız. Çalışanlarımızın beden ve ruh bütünlüklerine zarar gelmeden çalışacakları ortamı yaratırız.
  • Krizleri mümkünse olmadan kaynağında engellemeye çalışır, bir krizle karşılaşırsak en doğru iletişim ağını ve bilgi akışını sağlarız.
  • Hem çalışanlarımızın, hem de faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde halkın kültürüne ve değerlerine saygılı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürüz. Etik anlayışımız gereği, bölge halkının haklarını ve menfaatlerini de koruma sorumluluğu ile çalışırız.
  • İş süreçlerimizi planlarken, devamlılığını sağlamak adına, şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerini gözetiriz.
  • Tüm çalışmalarımızda, en güncel mevzuatları takip eder, çağın gerekliliklerine hızlıca uyum sağlarız.