SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ VE MODELİMİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ VE MODELİMİZ

Esan olarak biz, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini korumak için:

 • Paydaşlarımızla sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, katkı, iletişim, sağduyuya dayanan ilişkiler kurarız.
 • Çalışanlarımızın mutluluk, bağlılık, gelişimi ve iş - özel hayat dengesini gözetiriz.
 • Faaliyetlerimizin etkilerini ilk karar aşamasından itibaren insan, çevre, gelecek üçgeninde bütünsel değerlendiririz.
 • Minimum etki yaklaşımı ile çevre yönetimi yaparız.
 • Toplumların kültürünü, alışkanlıklarını, değerlerini benimser, saygı duyar; toplumsal gelişime katkı sağlarız.
 • Karlı büyüme ve verimlilik için uzmanlığımızı kullanır, sürekli iyileştirme için denetler, yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla gelişir ve geliştiririz.
   

Esan “Birlikte Gelecek” Sürdürülebilirlik Modeli ile dünün tecrübesini bugünün uygulamaları ile birleştirerek bugünden daha güzel bir gelecek yaratmak amacındayız. Bu amaçla biz, evrensel değerleri pusula edinir, Birleşmiş Milletler'in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni takip eder ve her koşulda insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini koruruz.

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde operasyonel mükemmellik yaklaşımından faydalanarak;

 • İSG politikamız çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımızın tüm bireylerce benimsenmesini sağlar, sağlıklı ve güvenli iş ortamları yaratırız.
 • Minimum etki yaklaşımını benimser, çevre politikamız doğrultusunda faaliyet alanlarımızdaki ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlarız.
 • Pozitif sosyal etki yaratma üzerine geliştirdiğimiz politika ve uygulamalarımızla, hem toplumun hem de bireylerin gelişimi ve kalkınmasına destek oluruz.
 • İş sürekliliğini sağlarken ulusal ve uluslararası yasalara uyar; etik kuralları ve hakları gözetir; eşitlik, adalet gibi evrensel değerleri politika, iç yönetmelik, uygulama ve sistemlerle koruruz