SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ

SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ

Esan olarak biz, yaptığımız işin etki alanının genişliğinin ve sorumluluğunun bilinciyle, yalnızca üretimimizle değil, sürdürülebilirlik anlayışımızın doğal bir sonucu olarak çalışma alanlarımızda yarattığımız etkiyle de hayata değer katmayı hedefliyoruz.

Esan olarak biz,

Toplumsal gelişim anlayışımız ile tüm faaliyet alanlarımızda;

 • Parçası olduğumuz topluma saygı gösterir, kültür ve geleneklerine değer veririz.
 • Tüm paydaşlarımız ile açık bir iletişim sağlamaya çalışırız.
 • Yerel istihdam ve yerel satın alma politikaları uygular, imkanlarımızın tüm bölge halkına eşit olarak hizmet etmesini gözetiriz.
 • Toplumun ihtiyaçlarını analiz eder, çevresel ve sosyal gelişimini destekler, pozitif bir etki yapmaya çalışırız.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız ile;

 • Doğaya, tüm canlılara, bugüne ve yarına değer verir, hayatın Renklerini Korumaya özen gösteririz.
 • Dezavantajlı gruplara destek olmaya çalışırız.
 • Özellikle kadınların ve çocukların eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine ve ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefleriz.

En iyi işveren olma anlayışımız ile;

 • Çalışanlarımızı dinler, beraberce hayal eder, ortak bir kültür yaratır ve yaşatırız.
 • İş ortamımızda samimiyet ve güvene önem verir, bunu destekleyen çalışmalar yaparız.
 • Yeniliği sever, çeşitlilikten besleniriz. Bu amaçla kadınların iş gücüne katılımını artırmak için insan kaynakları süreçlerimizde pozitif ayrımcılık uygularız.
 • Çalışanlarımızı kendilerini geliştirmeye teşvik eder, bunun için gerekli olanakları sağlarız.
 • Bugünden geleceği yaratma anlayışımızla yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlar, “Esanlı Lider” olma süreçlerinde etkin rol oynarız.