OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

Esan olarak biz, tüm faaliyetlerimizle sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmak adına operasyonel mükemmellik yaklaşımını benimsiyoruz. Modern yaşamın gerekliliği çoğu şeyin yapı taşı olan doğal kaynakları, insana ve çevreye mümkün olan en duyarlı şekilde aramak, üretmek ve değerini artırmak hedefi ile operasyonlarımızı planlıyor ve yürütüyoruz. Doğayı gelecek nesillere daha iyi bırakabilme sorumluluğu ile çalışıyor ve üretiyoruz.

Endüstriyel hammadde ve metalik madenler üretimi ve zenginleştirilmesi, depolama ve satış hizmetleri, ticari ürünlerin temini, depolama ve satış hizmetleri konularında faaliyet gösteren Esan olarak kuruluşumuzun temel amaç ve stratejik hedeflerini gerçekleştirirken;

  • Bütünsel Kalite Yönetimini kullanarak kalite hedefleriyle sürekli iyileştirme ve gözden geçirme yaklaşımını benimsemek,
  • Çalışanları sürekli öğrenmeye ve geliştirmeye teşvik ederek yaratıcı, yenilikçi düşünceler ve ürünler geliştirmelerini sağlamak, bunun için tüm iletişim ve eğitim imkanlarını aktif olarak kullanmak,
  • Artan rekabet koşullarına etik kurallar çerçevesinde uyum sağlamak, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle endüstriyel hammadde sektörüne liderlik etmek,
  • Müşteri, çalışan, tedarikçi ve paydaşların memnuniyetini artırmak,
  • Çevreye duyarlı üretim prosesleri geliştirmek ve tüm kuruluş çalışanları olarak çalışmalarımızı ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartlarına göre yürüteceğimizi taahhüt ederiz.