İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG POLİTİKAMIZ

Esan ve biz çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm operasyonlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi uygulayarak;

  • Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını tüm paydaşlarımız için yaratır ve sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlarız.
  • “Sıfır Kaza” hedefimiz doğrultusunda iş güvenliğini bir kültür olarak benimser ve yaygınlaştırırız.
  • Faaliyet alanlarımızdaki tüm yasal mevzuatlara uyar, yenilikçi teknoloji ve uygulamalardan destek alarak dünya standartlarına ulaşmayı hedefleriz.
  • Proaktif yaklaşımı benimseyerek etkin bir risk değerlendirme sistemi ile tehlikeleri kaynağında yok etmeyi amaçlarız.
  • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak için sürekli eğitim verir, gerekli kaynakları temin ederiz.