ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Esan ve biz çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm faaliyetlerimizde Çevre Yönetim Sistemimizi uygularken;

  • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar başta olmak üzere ilgili yasalara uyarız,
  • Çevresel etkilerimizi kontrol altında tutar ve bu etkileri iyileştirici faaliyetler yaparız,
  • Kaynak kullanımında verimliliği gözetir, enerji ve su kullanımının düşürülmesi için faaliyetleri planlar ve hayata geçiririz,
  • Enerji kullanımımızda, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanırız,
  • Çevre bilinci oluşturulması ve bu bilincin korunması için eğitim ve gelişim imkânlarını oluştururuz,
  • Minimum atık üretecek teknolojileri kullanır, atıkları kaynağında azaltır, yeniden kullanır, geri dönüşümünü sağlarız, faaliyetleri tamamlanan alanları, daha işletme faaliyetlerimiz devam ederken doğaya kazandırırız.