HASSAS DÖKÜM

HASSAS DÖKÜM

MULLİTMULLİT
Düşük ısıl genleşme katsayısı ve yüksek termal şok davranışı nedeniyle refrakterlerde kullanımı yaygındır. Refrakter tuğlalarda, harçlarda, monolitik refrakterlerde...
Detay
DÖKÜM MUMUDÖKÜM MUMU
Hassas Döküm Sektöründe kullanılmaktadır.
Detay