ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

ÜRÜNLER

SODYUM FELDSPATSODYUM FELDSPAT
Sodyum feldspat üretiminde lider olan Esan, her geçen yıl genişleyen ürün portföyü ve üretim kalitesi ile birçok sektöre hizmet vermeye devam etmektedir.
Detay
KUVARSKUVARS
Doğada en çok bulunan mineral olan kuvars saflığına ve kristal yapısına bağlı olarak, seramikten elektroniğe kadar birçok farklı şekilde kullanılır.
Detay
SÜZÜLMÜŞ KİLSÜZÜLMÜŞ KİL
Süzülmüş kil, doğada bulunan ve plastik özelliklere sahip olan farklı killerin bileşimi ile elde edilir. Yapısal ve kimyasal farklı özelliklere sahip killerin belirli bir süzme prosesinden geçirilerek istenilen özelliklere ulaştırılması ile elde edilirler.
Detay
BENTONİTBENTONİT
Kil ailesinden gelen ve bir alümina silikat yapı olan bentonit diğer killere göre sahip olduğu yüksek su tutma özelliği ile tanımlanmaktadır. Ca-Bentonit (kalsiyum bentonit) sahip olduğu su tutma davranışı ile aynı zamanda yüksek plastikliğe de sahiptir.
Detay
KAOLENKAOLEN
Kaolen diğer bir adı ile “China Clay” kil ailesinden gelmekte ve birincil yatakları oluşturmaktadır. Tabakalı yapısından ve doğada bulunuş şekli itibari ile alümina silikat ailesinde beyaz pişme rengine sahip bir mineraldir.
Detay
HALLOYSİTHALLOYSİT
Halloysit, Al, Si, H ve O atomlarından oluşan, çift katmanlı ve nanotübüler yapıya sahip bir kil mineralidir. Bu ürün, Türkiye'nin kaynaklarından üretilen fonksiyonel bir dolgu ve / veya genişletici; doğal olarak oluşan nanotüplerden oluşmaktadır.
Detay
ALÜMİNA BİLYAALÜMİNA BİLYA
Alümina Bilya, α-Alümina’nın soğuk izostatik pres ile şekillendirilmesi ve yüksek sıcaklıkta sinterlenmesi ile oluşturulan, bu sayede yüksek yoğunluk ve sertliğe ulaştırılan, kuru ve sulu öğütmelerde kullanılan bir üründür. Ana hammaddesi olan Al2O3 içeriği ve saflığı nedeni ile öğütme sistemine herhangi bir kirlilik sağlamadığı için ve yüksek aşındırma özelliği ile tercih edilmektedir.
Detay
ALÜMİNYUM OKSİT ALÜMİNYUM OKSİT
Aluminyum oksit dünyada en çok kullanıma sahip olan hammaddelerdendir. Farklı tane boyutlarında ve saflığa sahip....
Detay
KALSİNE ALUMİNYUM OKSİTKALSİNE ALUMİNYUM OKSİT
Boksit’ten Bayer prosesi ile elde edilen ve % 99 dan yüksek saflığa sahip kalsine alüminyum oksit, seramik, refrakter, cam, frit , boya ve aşındırıcı sektörlerinde kullanılmaktadır.
Detay
BARYUM KARBONAT (BaCO3)BARYUM KARBONAT (BaCO3)
Baryum karbonat, seramik sırlarında ve fritlerde BaO (Baryum oksit) kaynağı olarak kullanılmaktadır. Az miktarlarda kullanıldığında parlaklığı arttırıcı özelliğe sahiptir. Kullanım miktarı arttıkça matlığa neden olur.
Detay
KALSİTKALSİT
CaCO3 kimyasal yapısına sahip olan kalsit, seramik sırlarında CaO kaynağı olarak kullanılır. Aynı zamanda öncelikle kağıt, boya, lastik ve plastik üretiminde dolgu ve kaplama malzemesi olarak kullanılır.
Detay
BOKSİTBOKSİT
Boksit yüksek alümina içeriğine sahip sedimenter bir kayaçtır. Dünyadaki Alümuminyum oksit üretiminin ana kaynağıdır.
Detay
KAOLENKAOLEN
Seramik Sağlık Gereçleri ve Seramik Karo, çamur ve sır reçetelerinde kullanılan beyazlığı yüksek ve döküm özellikleri yeterli olan kaolenler dünyanın farklı yerlerinden sağlanmaktadır. Ürün özellikleri yapılan detaylı analizlerle kontrol edilerek kullanıma sunulmaktadır.
Detay
UKRAYNA KİLİ - KAOLENİUKRAYNA KİLİ - KAOLENİ
Seramik Karo sektöründe sıkça kullanılan hem beyazlığı hem de kuru bağlama dayanımı ile dikkati çeken Ukrayna Killeri, pişme rengi ile kullanıma uygun olan Ukrayna Kaolenleri yapılan her sevikyat öncesi yapılan kalite kontroller ile müşteri beğenisine sunulmaktadır.
Detay
KROM OKSİTKROM OKSİT
Nötr refrakterlerin üretiminde kullanılır. Hem asidik cüruflara hemde bazik cüruflara karşı dayanım gerektiren yerlerde (çöp yakma fırınları) kullanılır.
Detay
MULLİTMULLİT
Düşük ısıl genleşme katsayısı ve yüksek termal şok davranışı nedeniyle refrakterlerde kullanımı yaygındır. Refrakter tuğlalarda, harçlarda, monolitik refrakterlerde kullanılır.
Detay
ŞAMOTŞAMOT
Şamot, kaolenin 1400-1600 oC ‘ de kalsine edilmesi ile oluşmuştur. Elde edilen şamot farklı tane boyutlarına getirilerek (300-125 µ) Seramik Sağlık Gereçleri özel çamur uygulamalarında kullanılabilmektedir.
Detay
TALKTALK
Talk, seramik sektöründe pek çok kullanım alanına sahip bir hammaddedir. Karo ve sağlık gereçleri üretiminde hem fiziksel hemde kimyasal özelliklerinden faydalanılarak porozite düşürme, pişme rengi , termal şok dayanımı ve termal genleşme gibi değişiklikleri sağlar.
Detay
TİTANYUM OKSİT (Rutil, Anataz) (TiO2)TİTANYUM OKSİT (Rutil, Anataz) (TiO2)
TiO2 sentetik bir renklendiricidir. Boya, gıda ve kozmetik sektöründe beyazlık ve opaklık kazandırmak amacıyla kullanılır. Beyaz toz formundadır. UV ışık altında renk bozunmasına karşı dirençlidir.
Detay
WOLLASTONİT (CaO.SiO2)WOLLASTONİT (CaO.SiO2)
Seramik sır ve çamurlarında MgO kaynağı olarak kullanılır ve diğer karbonat içerikli MgO kaynaklarına göre gaz çıkışına neden olmadığı için tercih edilmektedir.
Detay
ZİRKONYUM SİLİKAT (ZrO2.SiO2)ZİRKONYUM SİLİKAT
Seramik sektöründe özellikle Seramik Sağlık Gereçlerinin ve Karo Sektörünün vazgeçilmez hammaddesidir. Opaklaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Refrakter sektörü içinde termal şok direncini arttırıcı olarak kullanılır. Aynı zamanda Döküm Sanayinde zirkonlu döküm kumunda yüksek ısıl iletkenliğe sahip olması nedeni ile tercih edilir.
Detay
PTO (Potasyum Tetra Oksalat)PTO
Potasyum Tetra Oksalat, mermer sektöründe cila taşı üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Detay
SERYUM OKSİT (CeO2)SERYUM OKSİT
Cam sektöründe parlaklık arttırıcı olarak kullanılmaktadır.
Detay
SODYUM HEXAMETAFOSFATSODYUM HEXAMETAFOSFAT
Sodyum Hexametafosfat refrakter sektöründe fosfat bağları oluşturması amacıyla kullanılmakta ve tercih edilmektedir.
Detay
SİLİSYUM KARBÜR SİLİSYUM KARBÜR
Mekanik mukavemetinin ve oksitlenme direncinin yüksek olması nedeni ile refrakter tuğla üretiminde tercih edilmektedir. Bununla birlikte termal şok direncinin de yüksek olması istenilen diğer bir özelliğidir.
Detay
REFRAKTER PLAKA VE BEAMREFRAKTER PLAKA VE BEAM
Özellikle sağlık gereçleri sektöründe yüksek sıcaklığa dayanıklı olmaları nedeni ile fırın arabalarının üzerinde kullanılmaktadır. Beam’ler ile alttan desteklenen refrakter plakalar ürünlerin düz bir alanda pişirimini mümkün kılar.
Detay
DÖKÜM MUMUDÖKÜM MUMU
Hassas Döküm Sektöründe kullanılmaktadır.
Detay
ARSENİK 3 OKSİTARSENİK 3 OKSİT
Arsenik 3 Oksit Akü sektöründe kurşun ergitici olarak kullanılmaktadır.
Detay