XVI. BMPC ve Sırbistan Teknik İnceleme Gezisi

XVI.Balkan Cevher Hazırlama Kongresi (BMPC) ve Sırbistan Teknik İnceleme Gezisi

Ali Türkistanlı, Ali Can Akpınar, Tuna Kaskatı, Cüneyt Yalçınkaya, Erdoğan Karaman, Zeynep Kutlu ve Cihan Özdilek'ten oluşan Esan ekibi Belgrad'da gerçekleşen 16. Balkan Cevher Hazırlama Kongresi'ne katılım gösterdiler.

Bu gezi sırasında kongre dışında Kolubra Kömür Madeni, Rudnik Pb-Zn Madeni ve RTB Bor Bakır Madeninin yeni flotasyon tesisi-izabe tesisi ziyaret edildi.
 
RTB Bor Bakır Madeni