KAMUOYUNA DUYURU

Esan


Balıkesir’in Balya ilçesindeki Kuzey Balya sahamızda zorunlu olarak durdurulan faaliyetler nedeniyle müteahhit firma çalışanlarından bir bölümünün işlerini kaybetmesine ilişkin süreç ve bugün gelinen nokta konusunda kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

Kuzey Balya sahasında faaliyetlerin büyük bölümünün durdurulması, bu bölgeden 2022 yılı ortasından itibaren üretilen cevherin jeolojik yapısının üretime devam edilmesine imkan vermemesinden kaynaklanmaktadır. Bu zorunluluk nedeniyle, cevher yapısını daha iyi anlamaya yönelik, üretimi verimli ve sürdürülebilir hale getirecek araştırma-geliştirme çalışmalarını tamamlayana kadar bu sahadaki cevher üretimimizi durdurmaya karar verdik. Aynı sahada, müteahhit firma, hazırlık tünellerini açma işine devam etmektedir. Bu kararımızın ardından, söz konusu iş alanında yeraltı altyapı, hazırlık ve ilgili işleri yürüten müteahhit firmaya sözleşmemiz kapsamında iş azaltımını resmi olarak bildirdik. 

İlgili müteahhidin de söz konusu bölgedeki 195 çalışanını başka bir projede görevlendiremediği için maaş, kıdem ve ihbar tazminatı gibi tüm haklarını ödeyerek işten çıkardığı bilgisini aldık. Kendi bünyesindeki diğer projelerde olduğu gibi Esan sahasında çalışan işçileri için de başka bir görevde devam etme ya da iş akdinin feshi ile ilgili karar, işçilerin işvereni olan müteahhit firmanın iradesindedir. 
Ancak; 

Esan’ın bulunduğu her bölgeye, beldeye, işçisine kısacası tüm sosyal dokuya kapsayıcı yaklaşımının bir sonucu olarak; iş akitleri feshedilen işçilerin çözüm arayışına katkı sunmak ve uzlaşma ortamının sağlanması için zemin yaratmak amacıyla sorumluluk almaya karar verdik. Mevcut iş süreçlerimizin gerektirmesi sebebiyle Esan’ın Ana Balya’da devam eden saha operasyonu için her ay 15 kişilik işe alım gerçekleştirmekteyiz. Ocak, Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilecek 45 kişilik işe alımın, işlerini kaybeden işçilerden çalışmaya devam etmek isteyenler arasından kıdem esasına göre yapılmasını sağlayarak, çözümün bir parçası olacağımızı bildirmek isteriz. 
Hizmet aldığımız yan işlerle birlikte bölgede 2500 kişiye istihdam yaratan bir kuruluş olarak hedefimiz, Kuzey Balya’daki araştırma geliştirme çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlamak ve önceliği daha önce birlikte çalıştığımız kişi ve kuruluşlara vermek suretiyle istihdamı eski seviyesinden de yukarıya taşıyarak yeniden üretime başlamaktır.

Ayrıca, son dönemde ortaya atılan iddiaların aksine, 13 bini aşkın çalışana sahip ve mavi yaka çalışanlarının yüzde 75’i sendikalı olan bir topluluğun üyesi olarak, sendikalaşma karşıtı bir tutum sergilememizin söz konusu olamayacağını ve kanunlar çerçevesinde sendikal faaliyetlere her zaman saygılı olduğumuzun bilinmesini isteriz. 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Esan