Esan Nanokil Projesi ileTeknoloji Ödüllerindeydi

Esan Nanokil Projesi ile Teknoloji Ödülleri’nde finale kalarak sektöründe bir ilke daha imza attı. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)  tarafından düzenlenen Teknoloji Ödülleri, Türkiye’de yapılan teknoloji geliştirme alanındaki en prestijli yarışmalarından biri olarak gösteriliyor.

2014’te 11.si düzenlenen Teknoloji Ödülleri'nde yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin veya belirleyici özellikleri, özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan üretim süreci geliştirme çalışmalarının değerlendirilerek ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılması amaçlanıyor. Bu yıl her zamankinden daha büyük ilgi gören ve rekor sayıda başvuru alınan yarışmada toplam 198 başvurudan 150’si değerlendirme aşamasına geçmeye layık görüldü. Projelerin, yenilikçi ve teknolojik yönlerinin yanı sıra sağladığı ekonomik ve ulusal kazanımlardan, kuruluşların çalışma iş planları ve altyapılarına kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirildiği zorlu süreçte Esan, Büyük-Bağlı Firma / Ürün / Malzeme-Kimya kategorisinde en yüksek puanı alarak finale kalmayı başardı. Yarışmanın finalinde projeler, sektör ayırımı yapılmadan “ürün” ve “süreç” olmak üzere iki ana kategoride, kuruluş büyüklüklerine bağlı olarak; mikro, küçük, orta ve büyük/bağlı olmak üzere sınıflandırılarak ödüllendirildi.

Türkiye’nin teknoloji geliştirme konusunda önde gelen sanayi ve kuruluşlarıyla yarışan ve madencilik sektöründen şimdiye kadar elemeleri geçerek finale kalmayı başaran ilk kuruluş olan Esan, gelecekte de yeni projelerle teknoloji ödüllerinde anılmayı ve ilklere imza atmayı hedefliyor.

Esan Nanokil Projesi: “Türkiye bentonitleri ile saflaştırılmış kil, organokil/polimer nanokompozit üretimi ve endüstriyel uygulamaları” - esanNANO®

Esan’ın ruhsat alanında olan Bentonit mineralinden katma değeri yüksek bir ürün elde edilmesi fikrinden yola çıkılarak başlatılan projede, mineralin yanmazlık, mekanik mukavemet, gaz geçirgenliği ve antibakteriyellik özellikleri iyileştirildi, polimer nanokompozit üretimine uygun olacak şekilde saflaştırılıp, modifiye edilerek plastik endüstrisine kazandırılması sağlandı. Üretici, üniversite ve uygulayıcı işbirlikleri ile gerçekleştirilen bu çalışma ile Türkiye’de endüstriyel ölçekte ilk defa nanokil (organokil) üretimi yapıldı ve “esanNANO” markası ile tescil edildi.

Proje kapsamında Esan, Enplast ve Sabancı Üniversitesi arasında bilgi alışverişi ve işbirliği çalışmaları yürütüldü. Projenin bir diğer çıktısı ise Sabancı Üniversitesi ile Türkiye’de sayılı nitelikte olan “Teknoloji Transferi Sözleşmesi” oldu. Projenin ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilen yaygınlaştırma çalışmaları ile işbirliği yapılarak başlatılan yeni proje sayısı 30’u buldu. Nanokil Projesi sayesinde firma içerisinde yeni bir ürün platformu kuruldu ve diğer minerallerin de niş ürünler olarak hazırlanması üzerine farklı ölçek ve sektörlerde 15 işbirliği projesi başlatıldı.

Şimdiye kadar Türkiye’de üretimi olmayan, Dünya’da ise sayılı firma tarafından üretilen nanokil ürününün ülkemiz kaynakları kullanılarak üretilmesi ile sürdürülebilir kaynak kullanımı da projenin temel amaçları arasındaydı. Ülkemizde belirli bir rezervde bulunan mineral kaynağının etkin kullanılması amaçlanan ve büyük ilgi gören Esan Nanokil Projesi ile tüm madencilik firmalarına örnek teşkil edebilmek için çeşitli etkinliklere katılım sağlanıyor.