Kariyer

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Sürdürülebilir çalışan bağlılığını sağlayarak, dinamik ve müşteri odaklı bir insan kaynakları takımı ile en iyi insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştiren, sektöründe en çok tercih edilen kuruluş olmak.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

  • En mükemmel insan kaynağına ulaşmak.

  • Adil, insan odaklı ve şeffaf İnsan Kaynakları uygulamalarımızla tüm çalışanlarımız için katma değer yaratmak.

  • Kuruluşumuzun sürekli başarısında en önemli etken olduğuna inandığımız çalışan bağlılığının devamlılığını sağlamak.

  • Dinamik ve yenilikçi bir kurum kültürü oluşturmak.

Geleceği birlikte oluşturuyoruz

Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı; kuruluşumuza eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, Topluluk değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır.

İş ve Staj Başvurularınız için : http://www.eczacibasikariyer.com