SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİMİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİMİZ

Esan “Birlikte Gelecek” Sürdürülebilirlik Modeli ile dünün tecrübesini bugünün uygulamaları ile birleştirerek bugünden daha güzel bir gelecek yaratmak amacındayız. Bu amaçla biz, evrensel değerleri pusula edinir, Birleşmiş Milletler'in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni takip eder ve her koşulda insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini koruruz.

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde operasyonel mükemmellik yaklaşımından faydalanarak;

  • İSG politikamız çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımızın tüm bireylerce benimsenmesini sağlar, sağlıklı ve güvenli iş ortamları yaratırız.
  • Minimum etki yaklaşımını benimser, çevre politikamız doğrultusunda faaliyet alanlarımızdaki ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlarız.
  • Pozitif sosyal etki yaratma üzerine geliştirdiğimiz politika ve uygulamalarımızla, hem toplumun hem de bireylerin gelişimi ve kalkınmasına destek oluruz.
  • İş sürekliliğini sağlarken ulusal ve uluslararası yasalara uyar; etik kuralları ve hakları gözetir; eşitlik, adalet gibi evrensel değerleri politika, iç yönetmelik, uygulama ve sistemlerle koruruz