Esan İSG Koordinasyon Kurulu Milas'ta Buluştu

Tüm Esan'da İSG standartlarının aynı şekilde uygulanması ve mümkün olan alanlarda iyileştirmeler yapılması amacı ile kurullar arası koordinasyonu sağlayan İSG Koordinasyon Kurulu Ağustos ayında Milas Bölge'de toplandı. Kurulun gündemi Milas ve Yeniköy Tesislerinde İş güvenliği uzmanlarınca düzenlenen Güvenlik Gezileri sonrasında hazırlanan raporun kurula sunulmasını, yapılacak iyileştirme ve geliştirmelerin karara bağlanmasını ve bir önceki kurulda diğer tesislere ilişkin kararlaştırılan iyileştirmelere ilişkin hayata geçme raporunun paylaşılmasını içeriyordu.