Endüstriyel Hammaddelerde Dünden Bugüne Yolculuğumuz
Esan
02.01.2019
Yolculuğuna seramik sektörüne hammadde üretmek amacıyla başlayan Esan, bugün birçok iş alanına ve dünyaya yayılan bir üretici olmasının ötesinde, hizmet sağladığı çok sayıdaki sektörle hayatın çeşitli alanlarına dokunan bir kuruluş haline gelmiştir. Kurulduğu günden beri değişmez önceliği olan insana, çevreye ve topluma duyarlılığının yanı sıra modern yöntemlerin peşinde, yenilikçi fikirlerden ilham alan, durmaksızın arayan, gelişen ve geliştiren olma anlayışı ile varlığını sürdürmektedir.
İncele