Enstrumental

 
Hizmet Adı Numune Cinsi Fiyat
(TL)
Ortalama Süre (Gün) Miktar
(Gram)
Kantitatif (Standartlı) Analiz
İşletme İçi Metot
(EN 15309’a dayalı)
(KK, SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O)
(XRF Cihazı)
Feldspat,
Kil, Kaolen, Şamot,
Halloysit, Bentonit
Kuvars, Silis Kumu,
Kalsit, Dolomit, Manyezit,
Talk2405100
Yarı Kantitatif (Standartsız) Analiz (XRF Cihazı)
Diğer

240

5

100
Kantitatif (Standartlı) Analiz
İşletme İçi Metot
(EN 15309'a dayalı)
(Pb, Zn, Fe, Cu, Ag, Sn, Mn, As, Cd, SiO2, Bi)
(XRF Cihazı)

 Pb/Zn Cevheri2405100
Karbon Ve Kükürt Tayini
(Leco Cihazı)

Muhtelif Numune

150

5

10

işaretli analizler TÜRKAK tarafından ISO 17025 standardına göre akredite edilmiştir.