Genel

 
Hizmet Adi
Numune Cinsi
Fiyat
(TL)
Ortalama Süre (Gün) Miktar 
 
Elek Analizi (Her Fraksiyon Için) Muhtelif Numune 40 3 100 g
Tane Iriligi Dagilimi Analizi
(Lazer Yöntemiyle) Uluslararasi Metot -    ISO 13320-1 1999
Muhtelif Numune 120 3 100 g
Sedigrafi ile Tane Boyutu Analizi
 
Muhtelif Numune
 
200
 
3
 
100 g
TG-DTA (Diferansiyel Termal Analiz) Muhtelif Numune 200 3 100 g
BET Analizi (Yüzey Alanı Analizi) Muhtelif Numune 240 3 100 g
Özgül Ağırlık Ölçümü (He Piknometresi ile) Muhtelif Numune 100 3
 
100 g
Dilatometre Analizi
(Isil Genlesme Katsayisi Tayini) *
Çamur,Sır 150 3 5x5x2 cm³ (min)
Ergitici Mikroskop Ile Ergime Davranisi Tayini Çamur,Sır 150 3 5 g
Plastisite Ve Yoğrulma Suyu Testi (Pfefferkorn Ile) Çamur 150 3 1 kg
Karbonat Tayini (Kalsimetre Ile) Muhtelif Numune 100 3 100
Ham Renk Tayini (L, a, b, WI, B, YI) Muhtelif Numune 70 3 5x5 cm² veya 100 g
Mohs Sertlik Ölçümü Muhtelif Numune 70 3 2x2 cm² (min)
Rutubet Testi Muhtelif Numune 70 3 100 g
Su Emme Testi Muhtelif Numune 70 3 500 g
Ph Testi Muhtelif Numune 70 3 50 g

isaretli analizler TÜRKAK tarafindan ISO 17025 standardina göre akredite edilmistir.

* Çamur veya sırın pişmemiş olmasi durumunda şekillendirme ve pişirim islemleri 70 TL/numune ile ücretlendirilir.