Cam

Kuvars Sodyum Feldspat Alüminyum Oksit Arsenik Trioksit Baryum Karbonat Çinko Selenit Demir Oksit Erbiyum Oksit Kobalt Oksit Kriyolit Krom Oksit Potasyum Karbonat Potasyum Nitrat Sodyum Silika Florür Sodyum Sülfat Alüminyum Hidroksit