Ar&Ge - İnovasyon

Esan, mevcut bilgi birikimleri ve altyapısı ile gelişmekte olan piyasa ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün geliştirmeye odaklanmıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin amacı çeşitli işletmelere aktif ve ileriye dönük olarak destek sağlamak, ürün ve süreç bakımından inovatif ve yaratıcı projelere öncülük etmek, günümüz ve gelecek pazarlarına hizmet vermektir.

Katma değeri yüksek ürün geliştirme üzerine gerçekleştirilen proje çalışmalarında Tübitak destekleri de alınarak etkin hammadde kullanımı üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

·“Kedi Kumu Projesi” ürünü “PisiPisi” markası ile piyasaya sunulmuştur.
·“Saf Kuvars Projesi” kapsamında ise dünya devi cam üreticileri ile görüşmeler yapılmaktadır.
· Polimer endüstrisi için tasarlanan “Nanokil Projesi” sonrasında Sabancı Üniversitesi ile Türkiye’de sayılı nitelikte olan “Teknoloji Transfer Sözleşmesi” imzalanmış, “nanokil” Türkiye’de ilk defa endüstriyel ölçekte üretilmiş ve satışa sunulmuştur.

Projeler, genellikle üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları şeklinde yapılmakta olup birçok üniversitenin maden, cevher hazırlama, malzeme, metalurji, kimya, seramik, nanoteknoloji ve polimer bölümleri ile ortaklaşa yapılmaktadır.