Enerji, Çevre, ISG- Sosyal Sorumluluk

Esan, çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmayı değerleri olarak kabul etmekte ve bu değer yargılarını esas alarak, çevreye, topluma ve çalışanlara karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Esan, “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” standartlarına uygun çalışarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmayı; “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standartlarına uygun çalışarak ise tüm çalışanlara ve paydaşlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı temel politikası edinmiştir. Bu kapsamda her yıl 10.000’den fazla ağaç dikmekte olan firmamız, Muğla bölgesinde 500 kWp’lik en yüksek kurulu güce sahip olan, çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali’ni kurmuştur ve üretiminde bu santralin yeşil enerjisini kullanmaktadır. 

Eczacıbaşı Esan;
• Kaynakların kullanımında verimliliği arttırmak, enerji ve su yoğunluğunun düşürülmesi için sürdürülebilir iyileştirme faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek daha çevreci, daha güvenli üretim süreçlerini uygulamak,
• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek en aza indirgemek ve sürekli iyileştirme faaliyetleri düzenlemek,
• Atıkların geri kazanımı ve çevre etkilerini en aza indirgeyecek şekilde güncel mevzuatlara uygun olarak bertaraf etmek,
• Üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, bunun için üretim santralleri kurmak,
• Tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilinci konusunda döküman, eğitim ve gelişim desteği sağlamak,
• Tüm faaliyetlerimizi ilgili mevzuatlara, yasal ve diğer şartlara uygun şekilde sürdürmek konularında yoğun olarak çalışmaktadır.