Kalite Anlayışımız

Kuruluşumuz Esan’ın temel amaç ve stratejik hedeflerini gerçekleştirirken; kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz.
Bütünsel kalite yönetimini kullanarak, kalite hedefleriyle sürekli iyileştirme ve gözden geçirme yaklaşımını yürütürüz.
Çalışanları sürekli öğrenmeye ve gelişmeye teşvik ederek, yaratıcı ve yenilikçi düşünceler ve ürünler geliştirmelerini sağlarız ve bunun için tüm iletişim ve eğitim imkanlarını aktif olarak kullanırız.

Artan rekabet koşullarına etik kurallar çerçevesinde uyum sağlayarak, ürün çeşitliliği ve kalitemizle endüstriyel hammadde sektörüne liderlik ederiz.

Müşteri, çalışan, tedarikçi ve paydaşların memnuniyetini arttırma ve çevreye duyarlı üretim prosesleri geliştirme amacıyla tüm kuruluş çalışanları olarak çalışmalarımızı IS0 9001 kalite yönetim sistemi standartlarına göre yürütürüz.

Esan ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 17025 Laboratuvarlar Akreditasyonu Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.