Esan

Seramik fabrikalarına hammadde temini amacı ile 1978 yılında kurulan Esan, bugün Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve metalik maden üretici ve ihracatçılarındandır.

Kurulduğu günden bu yana bir çok ilke imza atan Esan, 1979’da Türkiye’deki ilk kil zenginleştirme tesisini kurduktan sonra 1985 yılında da Türkiye’nin ilk feldspat flotasyon tesisinin kuruluşuna imza atmıştır. 2009 yılına kadar feldspat, kuvars, kil, bentonit ve kaolen başta olmak üzere endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştiren Esan, Balıkesir Balya kurşun ve çinko madeninin açılması ile metalik maden sektörüne girmiştir. Esan’a ait ocaklardan 37 tanesi faaliyette olup, bu ocaklardan çıkarılan madenler Bozüyük, Çanakkale, Çine, Milas, Eskişehir ve Balya’da bulunan 7 tesiste işlenmektedir. Gelişimini metalurji alanında da sürdürmeyi hedefleyen Esan, Eskişehir Çifteler’deTürkiye’nin ilk, Avrupa'nınsa tek Primer Magnezyum Metal Üretim Tesisini kurmuştur.

Esan kendi ürettiği endüstriyel hammadde ve metalik madenlerin satış faaliyetlerine ek olarak, çeşitli sektörlere kimyasallar, mineraller, ısı izolasyon ve fırın ekipmanları gibi ticari ürünlerin pazarlama ve satışını da gerçekleştirmeye başlamıştır. Bugün 150’den fazla ürünüyle başta seramik sanayi olmak üzere, kaynak elektrod, cam, refrakter, emaye, abrasiv, boya, plastik ve kompoze taş sektörlerine hizmet sunmaktadır.

Halihazırda 40’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Esan yurtdışındaki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla İtalya’da Esan Italia Minerals şirketini kurmuş, Ukrayna ve Çin’de temsilcilik ofislerini faaliyete geçirmiştir. Esan'ın yurtışındaki gelişimi 2016 yılında Portekiz'de kurulan "Esanmet" ile devam etmektedir.

Esan gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla yeni madenler aramanın yanında, mevcut ürün ve süreçlerini teknolojik olarak geliştirerek de ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda bentonit kaynaklarının işlenerek farklı bir alanda kullanılması amacıyla yaptığı araştırmalar sonucunda 2010 yılında ilk nihai ürünü olan “Pisipisi” kedi kumunu geliştirmiş ve piyasaya sürmüştür. Esan, dünyada sayılı firma tarafından üretilen Nanokil ile ilgili de çalışmalar yapmış ve mineralin yanmazlık, mekanik mukavemet, gaz geçirgenliği ve antibakteriyellik özelliklerini iyileştirerek Türkiye’de endüstriyel ölçekte nanokil üreten ilk kuruluş olmuştur.

Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile gerek çalışan gerekse toplum sağlığına azami önem gösteren Esan, faaliyette bulunduğu bölgelerde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yerel toplumların sürdürülebilir şekilde kalkınması amacıyla, yerel istihdam ve satın alma politikaları, bölgedeki işgücüne eğitimler yoluyla nitelikli eleman özelliği kazandırılması, toplumsal fayda sağlayacak sponsorluk ve bağışlar gibi kısa ve uzun vadeli projeler yürütmektedir. Esan’ın sürdürülebilirlik yolundaki bir diğer politikası ise faaliyetlerinin çevre ve komşular üzerindeki etkilerini minimize etmektir. Bu amaçla kapsamlı çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimi çalışmaları, enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı için akıllı çözümler, toz kontrol sistemleri gibi proaktif yaklaşımlar, planlı terk ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Sürdürülebilir bir çevre için karbon salınımının azaltılması amacıyla yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması yolunda çalışmalar yapan Esan, Güllük stok sahasının enerji ihtiyacını karşılamak üzere bölgedeki en yüksek kurulu güce sahip çatı üzeri lisanssız güneş enerjisi santralini, Eskişehir Çifteler’deki tesiste ise Türkiye'nin öz tüketim amaçlı en büyük güneş enerjisi santralini kurmuştur. İki tesisteki Güneş Enerjisi Santralleri ile yılda yaklaşık 2 milyon tondan fazla karbon salınımın engellenmesi öngörülmektedir.