İSG ve Çevre Politikalarımız


İSG POLİTİKAMIZ

ESAN ve biz Çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm operasyonlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi uygulayarak;

 Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını tüm paydaşlarımız için yaratır ve sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlarız,
 “Sıfır Kaza” hedefimiz doğrultusunda iş güvenliğini bir kültür olarak benimser ve yaygınlaştırırız,
 Faaliyet alanlarımızdaki tüm yasal mevzuatlara uyar, yenilikçi teknoloji ve uygulamalardan destek alarak dünya standartlarına ulaşmayı hedefleriz,
 Proaktif yaklaşımı benimseyerek etkin bir risk değerlendirme sistemi ile tehlikeleri kaynağında yok etmeyi amaçlarız,
 Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak için sürekli eğitim verir, gerekli kaynakları temin ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ESAN ve biz Çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm faaliyetlerimizde Çevre Yönetim Sistemimizi uygularken;

 Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar başta olmak üzere ilgili yasalara uyarız,
 Çevresel etkilerimizi kontrol altında tutar ve bu etkileri iyileştirici faaliyetler yaparız,
 Kaynak kullanımında verimliliği gözetir, enerji ve su kullanımının düşürülmesi için faaliyetleri planlar ve hayata geçiririz,
 Enerji kullanımımızda, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanırız,
 Çevre bilinci oluşturulması ve bu bilincin korunması için eğitim ve gelişim imkanlarını oluştururuz,
 Minimum atık üretecek teknolojileri kullanır, atıkları kaynağında azaltır, yeniden kullanır, geri dönüşümünü sağlarız,
 Faaliyetleri tamamlanan alanları, daha işletme faaliyetlerimiz devam ederken doğaya kazandırırız.